Voedseltuin Uithuizen

Verse groenten voor Voedselbank.

Tijdens het proefproject op een perceel grond van OAC Terra in Winsum  in 2015 en 2016 konden we gebruik maken van alle mogelijke tuingereedschappen, dronken we koffie in de docentenkamer, en werd de grond op verzoek machinaal gefreesd. Op de nieuwe akker in Uithuizen stonden we helemaal aan het begin.

We lieten het land ploegen door een loonbedrijf, kochten tuingereedschappen en een tweedehands dieselfrees. Tegelijkertijd was het een race tegen de klok om in de zomer nog iets te kunnen verbouwen. Verder moesten ons oriënteren op een onderkomen voor zowel het gereedschap als de vrijwilligers en het neerzetten van een tunnelkas. Onder de bezielende leiding van de nieuwe tuincoördinator, Renate Pool, zijn bergen werk verzet. Vanaf eind juni konden we voor het eerst diverse soorten sla en andijvie oogsten, daarna wortelen en prei.

Hoe ging het verder?

Vanaf eind juni konden we voor het eerst diverse soorten sla en andijvie oogsten, daarna wortelen en prei. In het totaal zijn er in 2017 de volgende aantallen kratten naar de Voedselbank het Hogeland vervoerd:

Produktie 2017 in kratten
aardappelen51
andijvie51
boerenkool18
courgettes/komkommers7
koolrabi2
paksoi1
pompoenen16
flespompoenen5
prei20
savooiekool6
sla41
snijbonen1
sperziebonen5
spitskool8
wortelen21
Totaal253 kratten

Begin september zijn er twee containers op de tuin geplaatst, één zeecontainer voor het bergen van gereedschappen en materialen en één kantoorunit met ingebouwd keukentje. Daar moesten natuurlijk leidingen naartoe voor water en elektriciteit.

 

Eind januari 2018  is de kantoorunit met enthousiaste inzet van de vrijwilligers veranderd in een fris geverfde verblijfsruimte met een overkapping tussen de twee eenheden, voorzien van water en elektriciteit. Door bemiddeling van de Spullenbank hebben we nu de beschikking over een grote koelkast, zeer geschikt om geoogste groente te bewaren tot er weer een rit naar de Voedselbank plaats vindt.

Ook de 30 meter lange tunnelkas is opgebouwd en reeds in gebruik. Deze voorziening maakt het mogelijk de productie van groenten te verhogen.

Vrijwilligers

Omdat er tot begin mei 2018 weinig kon gebeuren omdat we nog niet over geld beschikten en voorts een tuin in opbouw veel inzet vergde van ingehuurde bedrijven, hebben we geen uitgebreide campagnes gevoerd om vrijwilligers te werven. Het team vrijwilligers dat we vanaf begin 2017 mochten begroeten heeft zich het hele jaar door, ongeacht de weersomstandigheden, trouw, ijverig en leergierig betoond. We hebben gewerkt met twee autochtone Nederlanders, één Somaliër (die overigens sinds 2015 al van de partij was), één Syriër en twee Eritreeërs. Verder hebben we incidenteel hulp gehad van mensen uit de buurt die het fijn vonden om af en toe een dagje op de tuin mee te werken. Momenteel werken er 17 vrijwilligers, waarvan 7 autochtone Nederlanders.

Aan de moeilijke integratie van Eritrese vluchtelingen zijn reeds heel wat klaagzangen gewijd (zie bijvoorbeeld de recente verzuchting van minister Koolmees en het desbetreffende artikel in Binnenlands Bestuur). Wij zien ook wel de enorme verschillen tussen de Nederlandse en de Eritrese leefwereld maar het werken op de tuin blijkt een ideale basis te zijn voor succesvolle integratie. Eritrea is voor het overgrote deel een traditionele, agrarische maatschappij. Het tuinwerk sluit daar goed bij aan en biedt een manier van communicatie over concrete handelingen waarbij direct zichtbaar is wat wordt bedoeld. Dat is ook te merken aan de vorderingen in de Nederlandse taal. Wat zij op de (verplichte) taalles leren blijft toch vaak in de lucht hangen en sluit niet direct aan op hun vragen en behoeften. In enkele maanden tijd is de taalvaardigheid met sprongen toegenomen, zodanig dat zij thans in staat zijn om bij de koffie hun levensverhaal te doen. En passant leren we ze ook wegwijs te worden in de vereisten van de Nederlandse samenleving. We betrekken ook zoveel mogelijk hun gezinnen daarbij. De (bescheiden) vrijwilligersvergoeding die zij maandelijks – op basis van het aantal gewerkte dagdelen – ‘verdienen’, ontvangen ze op hun bankrekening. We bieden hulp bij contact met instanties en onbegrijpelijke formulieren. Als het ware spelenderwijs, brengen we ze in contact met de beperkingen en de mogelijkheden van de Nederlandse samenleving. De Eritreeërs volgen sinds kort ook een vakopleiding. Die zien we binnenkort met spijt en vreugd in ons hart uitstromen naar een zelfstandig bestaan.

Overigens heeft ook één van de autochtone vrijwilligers een betaalde baan bereikt.