Gezamenlijk loket

Hieronder staan (het streven is alle) instanties in noord Groningen die materiële en/of immateriële hulp kunnen bieden aan alleenstaanden en gezinnen die het moeten doen met een inkomen op of onder het sociale minimum.

Colourful Het Hogeland

Wie zijn wij?
Het burgerinitiatief Colourful Bedum en later Het Hogeland is ontstaan in Bedum en heeft zich inmiddels verspreid door het Hogeland en de ambitie is om provinciaal door te groeien.

Colourful Het Hogeland  heeft twee doelen:

 1. Inwoners met een migratieachtergrond zich thuis laten voelen in onze provincie.
 2. Een positief geluid laten horen door trots, talent en cultuur te delen.

Hoe doen we dat?

Colourful Het Hogeland organiseert laagdrempelige activiteiten zodat mensen hun netwerk vergroten. Op het gebied van eten, sport, muziek, educatie en werk. Het sociale netwerk helpt iemand beter de weg te vinden in zijn nieuwe omgeving. Colourful Het Hogeland is een investering in de toekomst. Het zorgt voor sociale cohesie. Dit uit zich in het aanbod van vele vrijwilligers en de samenwerking met (vrijwilligers)organisaties, stichtingen, verenigingen, de middenstand, scholen, zorginstellingen en serviceclubs.

Waarom is het belangrijk, ook voor jou?

Door de toenemende polarisatie in de wereld, Europa en Nederland is het nu tijd in Groningen juist het positieve geluid te laten horen. Het is van belang dat we met elkaar en niet langs elkaar leven. De ervaring leert dat de contacten je leven verrijken. Dat gunnen we alle inwoners van Het Hogeland. Wij zijn trots op onze kleurrijke gemeente! Nieuwsgierig geworden?

Check ons op www.colourfulhethogeland.nl en volg ons op facebook. Bekend maakt bemind.

Computerbank Het Hogeland

De computerbank is er voor gezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen, die voldoen aan de voedselbank-norm en geen computer in huis hebben. Er kan een inkomen-check gedaan worden op de website van de Computerbank. Deze inkomen-check is een indicatie, bel bij twijfel met de Computerbank.

De beoordeling of u in aanmerking komt voor een gratis computer, wordt altijd bij u thuis gedaan door een vrijwilliger van Humanitas Thuisadministratie Hogeland.

Om een computer aan te vragen bel: 0595 433 245 (Werk Op Maat Uithuizen)
Adres van de Computerbank: Industrieweg 7, 9981HJ Uithuizen (bij Werk Op Maat)
Website: www.computerbankhethogeland.nl

De Groningse Kredietbank

Schulden of geldproblemen? De Groningse Kredietbank helpt gratis

Te weinig geld hebben om van te leven of het hebben van schulden is heel vervelend. U kunt hulp krijgen van de Groningse Kredietbank (GKB) om uw problemen op te lossen. Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? Maakt u uw post niet open omdat u bang bent voor nog meer rekeningen? Of komt de deurwaarder bij u langs? De Groningse Kredietbank helpt u gratis van uw geldproblemen en schulden af te komen. Lees hier hoe.

Afspraak maken

De Groningse Kredietbank heeft spreekuren op locatie. Wij werken op afspraak. Belt u ons om een afspraak te maken? Onder het kopje ‘contactgegevens’ treft u een overzicht van de contactpersonen per gemeente. Een afspraak maken kan maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. We spreken af op het gemeentehuis bij u in de buurt.

Gesprek

Tijdens het eerste gesprek vragen wij naar uw inkomen, uitgaven en schulden. We willen graag weten hoe uw situatie thuis is en hoe u in de geldproblemen bent gekomen. Wilt u bij het eerste gesprek uw bankpas, paspoort of ID-kaart meenemen? En de inloggegevens van uw DigiD? Dan kunnen wij u beter helpen. Hebt u nog geen DigiD, dan helpen wij u daarmee.

Geldproblemen oplossen

Samen met u maken we een plan om uw geldproblemen op te lossen. U krijgt advies of hulp. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld een budgetcursus, een schuldenregeling of budgetbeheer. 

Eurocoach voor jongeren van 18-24 jaar

Ben je het overzicht op je geldzaken kwijt of heb je schulden? De Eurocoach kan je helpen. De Eurocoach is er voor jongeren van 18-24 jaar. De Eurocoach geeft advies en bemiddelt als je schulden hebt. Daarnaast helpen we je om verstandige keuzes te maken in de toekomst. Zodat je geldzaken op orde zijn. Vragen of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Laura Wassen.

Meer informatie? Hebt u nog vragen of wilt u eerst meer weten? Bekijk dan onze website of bel naar de contactpersoon van uw gemeente.

Algemene contactgegevens, spreekuren en contactpersonen GKB:

Let op: door de corona-maatregelen kunnen momenteel geen afspraken worden gemaakt in de plaatsen die hieronder worden genoemd. U kunt nog steeds bellen voor een afspraak. Het gesprek vindt dan plaats in Groningen of als dat niet kan, telefonisch.

Groningse Kredietbank                                   

Postbus 415, 9700 AK Groningen
Telefoon 14 050
Whatsapp 06 12 82 39 73
E-mail: gkb@groningen.nl
Website: http://groningen.nl/gkb                        

Bedum 

Contactpersoon: Hanneke Prins
Telefoon: 050 – 367 5975
hanneke.prins@groningen.nl
spreekuur: maandagochtend in even weken

 Leens  & Winsum

Contactpersoon: Wieger Sikkema
Telefoonnummer: 050 – 367 5952
Mailadres: wieger.sikkema@groningen.nl
Spreekuur Leens: gemeentehuis – maandagochtend
Spreekuur Winsum: gemeentehuis – maandagmiddag

Eurocoach voor jongeren uit de gemeente Het Hogeland

Contactpersoon: Laura Wassen
Telefoonnummer: 050- 367 5912
Mail: laura.wassen@groningen.nl

Cliënten die bellen voor het maken van een afspraak in een van de buitengemeentes, mogen het rechtsreeks telefoonnummer van de betreffende consulent ontvangen.

Humanitas

 

Humanitas is een grote landelijke vrijwilligersorganisatie. Het is een organisatie van mensen voor mensen, die het even niet in hun eentje redden. Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vormgeven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden welzijn, wonen en zorg. 

Projecten Humanitas ‘t Hoogeland

Thuisadministratie:

Humanitas Thuisadministratie helpt om de financiën en administratie op orde te brengen én te houden. Niet één keer, maar wekelijks. De inkomsten en uitgaven worden op een rij gezet, er wordt nagegaan waar de deelnemer recht op heeft en er wordt een overzichtelijk huishoudboekje gemaakt.

Humanitas Kanskaarten (inkomensondersteunende maatregelen):

Veel mensen laten (inkomens)ondersteunende mogelijkheden liggen. Op initiatief van Humanitas afdeling ’t Hoogeland slaan veel organisaties de handen ineen.

Maatjes project De Tille:

Toegespitst op behoeften van de deelnemer, ongeacht je achtergrond of verleden. Een vrijwilliger is een maatje en gaat op stap met de deelnemer. Hulp is ook gericht om de deelnemer zelfvertrouwen te geven in de contacten. 

Vriendschappelijk huisbezoek:

Vriendschappelijk huisbezoek is het bezoek aan huis van een vrijwilliger aan een deelnemer.  Deelnemers worden bezocht door de vrijwilliger omdat zij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Op deze manier wordt het leven van deelnemers veraangenaamd. In overleg tussen deelnemer en vrijwilliger is veel mogelijk. De ene deelnemer wordt bezocht voor een gesprek van een uur per week. De andere deelnemer gaat een hele dag op pad. Voorbeelden van activiteiten zijn: winkelen, wandelen, en het bezoeken van een museum of bibliotheek.

Klusproject “Eem Doun”.

Met dit project wil Humanitas mensen met een tijdelijk ongemak of mensen met een laag inkomen een steuntje in de rug bieden. Daarbij helpen vrijwilligers bij allerlei (eenmalige) klusjes in en om het huis die gedaan moeten worden, maar die door omstandigheden een obstakel zijn.

Taalproject voor kinderen en volwassenen:

Bij taalondersteuning voor kinderen betekent dat voorlezen en taalspelletjes doen samen met één van de ouders. De ouders spreken thuis vaak een andere taal of een dialect, of hun kind heeft op school moeite met de Nederlandse taal. Kinderen vanaf 2 jaar kunnen worden aangemeld. De extra aandacht voor taal helpt bij de ontwikkeling van het concentratievermogen en een goede start op de basisschool.

Bij volwassenen gaat het om het oefenen van gespreksvaardigheden en/of ondersteuning bij het volgen van een inburgeringscursus. De taalvrijwilliger sluit aan bij de lesstof, of gaat te werk volgens een andere manier, aansluitend bij de vraag.

Voor volwassenen is het ook mogelijk het taalcafé in Winsum of Bedum te bezoeken.

Het Taalcafé van Humanitas wordt elke dinsdag- en donderdagmiddag gehouden in de bibliotheek van Winsum.

Voor Bedum is er een taalcafé voor mannen en vrouwen op woensdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Ook is er een apart vrouwentaalcafé, en is iedere dinsdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur open. Alle twee cafés zijn gevestigd in De Meenschaar in Bedum.

Sinterklaasactie:

Er wordt voor elk kind tot 12 jaar een cadeautje geregeld, als de ouders het om wat voor reden dan ook, niet breed hebben. Want ieder kind telt mee. Vrijwilligers kopen een cadeautje aan de hand van een verlanglijstje.

Kindervakantieweken:

Humanitas biedt kinderen tussen 6 tot 12 jaar een heerlijk ontspannende kindervakantieweek, als de ouders/verzorgers de middelen niet hebben om zelf op vakantie te gaan.

Telefoon: 06 108 750 13 (Metty Franssens)

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt het lidmaatschap van de sportvereniging, het lesgeld voor muziek-,dans-, theater- of beeldende les en evt. benodigde kleding/attributen/huur instrument voor kinderen/jongeren tussen de 4 en 18 jaar als hiervoor thuis te weinig geld is.

Contactgegevens en contactpersoon Jeugdfonds Sport en Cultuur:

Martina Haak-Snoek
Coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen

Telefoonnummer: 06–813 04 503 (bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 – 12.00 uur m.u.v. schoolvakanties)

Website: www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen

Kledingbank Maxima

Bij Maxima kunnen mensen met een laag inkomen uit de gemeente Het Hogeland tweemaal per jaar gratis winkelen. Er is nieuwe en gebruikte kleding (als nieuw). Maxima is een modezaak met o.a. ook paskamers, alleen zonder kassa.  
Er is dames-, heren-, meisjes- en jongenskleding en schoenen en boeken. Voor meer informatie, zie www.hethogeland.kledingbankmaxima.nl

U kunt komen winkelen als u:

 • woont in de gemeente Het Hogeland;
 • een bijstandsuitkering (Participatiewet) of Wajonguitkering of een individuele inkomenstoeslag ontvangt;
 • een laag inkomen hebt (minder dan 120% bijstand) en daardoor een verwijsbrief hebt van de instantie die u begeleidt bijvoorbeeld Werkplein Ability, Maatschappelijk Werk, Gemeentelijke Kredietbank,of Humanitas;

E-mail: hethogeland@kledingbankmaxima.nl   

Telefoonnummer bestuur: 06 295 986 42  (Lub Snijder)

Linda Foundation

LINDA.foundation is een initiatief van Linda de Mol en het tijdschrift LINDA. Samen met zoveel mogelijk donateurs willen we meer begrip en vooral positieve actie creëren voor gezinnen met kinderen in Nederland die het financieel zwaar hebben.

De LINDA.foundation stelt zich ten doel cadeaukaarten te geven aan gezinnen met kinderen die zich in een financieel benarde positie bevinden. Begunstigde gezinnen worden bij de Linda-foundation aangebracht via gespecialiseerde instanties, intermediairs en gemeentes die zelf al streng selecteren en controleren.

Intermediairs kunnen zich bij de Linda-foundation aanmelden via www.gezinneninarmoede.nl

Mensenwerk Hogeland

Mensenwerk Hogeland is er voor alle inwoners van de gemeente Het Hogeland. Heb je een vraag waar je zelf niet uitkomt? Onze medewerkers kijken samen met jou naar wat nodig is om jouw vraag op te lossen.

Wat doet Mensenwerk Hogeland?
Je kunt bij ons terecht voor: maatschappelijk werk en welzijnswerk, jeugd- en jongerenwerk en individuele cliëntondersteuning. Zo kun je bij ons aankloppen met vragen over bijvoorbeeld opvoeding, relaties en financiën. We organiseren ook activiteiten voor jongeren, ondersteunen jongerencentra en helpen met ons Steunpunt Mantelzorg bij langer zelfstandig thuis wonen. Heb je behoefte aan meer ondersteuning dan wij kunnen bieden? Dan brengen wij jou in contact met een organisatie die je verder helpt.

Samen het dorp verbeteren

Mensenwerk Hogeland zet zich ook in voor krachtige dorpen. We werken met inwoners aan een prettige leefomgeving, waarin het fijn én veilig wonen is. Is de speeltuin verouderd, wil je graag meer groen in de straat of een burendag organiseren? Samen kijken we hoe we jouw woonomgeving nóg gezonder, fijner en leefbaarder maken. Ga met ons in gesprek!

Bij jou in de buurt

Mensenwerk Hogeland heeft twee gebiedsteams: Bedum-Eemsmond en Winsum-De Marne. Hierdoor zijn onze medewerkers altijd in de buurt. Je vindt ons bijvoorbeeld op straat, in het dorpshuis of op scholen in jouw dorp.

Aanmelden of meer informatie?

Behoefte aan een luisterend oor, praktische tips, advies of ondersteuning? Of meer weten over wat wij voor jou of je buurt kunnen doen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0595) 745 090. Of stuur ons een e-mail: info@mensenwerkhogeland.nl.

Inloopspreekuren
Met vragen kun je ook terecht op onze wekelijkse inloopspreekuren in onder andere Bedum, Uithuizen, Winsum of Leens. De inloopspreekuren zijn vrij te bezoeken. Hier hoef je dus geen afspraak voor te maken. Kijk voor de tijden op www.mensenwerkhogeland.nl/contact.

Hoofdlocatie Mensenwerk Hogeland
Kapelstraat 9, 9781 GK Bedum
Postbus 50, 9460 AB Gieten
Telefoon 0595 745 090

www.mensenwerkhogeland.nl
info@mensenwerkhogeland.nl

www.kwaitwel.nl
De jongeren website van Mensenwerk Hogeland

Ruilkring Hogeland

Ruilkring Hogeland is een netwerk om goederen en diensten te ruilen zonder tussenkomst van geld. Je kunt je vaardigheden/ capaciteiten of spullen aanbieden en hiervoor andere spullen/ diensten terug vragen. Zie voor meer informatie: www.ruilkringhogeland.nl

Speelgoedbank SAM


Aanleiding
In een situatie waarin kinderen in armoede opgroeien is er vaak geen geld om speelgoed of boeken te kopen of een cadeautje aan te schaffen wanneer een kind wordt uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. Niet alleen lokaal maar ook landelijk is er veel aandacht voor het feit dat kinderen uit gezinnen in armoede onvoldoende kunnen meedoen met de andere kinderen. 

Speelgoedbank SAM

De permanente speelgoedbank SAM is een uitbreiding van een bestaande stichting, Stichting Speelgoedactie Minima Het Hogeland (SAM), de bekende sinterklaasactie. De Sinterklaas speelgoedactie leverde iedere keer ontzettend veel speelgoed en boeken op, zoveel dat er veel overbleef. 

Doelgroep en behoefte

Onze doelgroep is kinderen tot 12 jaar uit gezinnen die in armoede leven (inkomsten tot 120% van de norm voor de minima of gezinnen die van leefgeld moeten rondkomen). 

Spelen en lezen is voor kinderen ontzettend belangrijk in hun ontwikkeling. Maar ook belangrijk is het dat ze kunnen meedoen met de andere kinderen in hun klas en omgeving. Ze moeten óók met een leuk, zelf uitgezocht en mooi ingepakt, cadeau op verjaardagsvisite kunnen als ze worden uitgenodigd voor een feestje. Dat versterkt hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde. 

Voorkomen uitsluiting

Uitsluiting van activiteiten en ontwikkelingsmogelijkheden maakt deze kinderen zó kwetsbaar. In onze gemeente worden al veel mogelijkheden voor deelname aan sport, cultuur, schoolactiviteiten, enz. geboden door onder andere de gemeente (Kindpakket) en Leergeld.  Het verstrekken van speelgoed behoort niet tot de wettelijke verplichting van de gemeente/overheid. 

Het aanbieden van speelgoed en leesboeken die de kinderen zelf mogen houden en die dus echt van hen zijn -of weer bij ons inleveren als ze uitgespeeld zijn- vormt daarom een belangrijke aanvulling op het voorzieningenpakket binnen onze gemeente. 

Activiteiten

We hebben samen met de gemeente, een passende locatie gevonden voor -in ieder geval- de duur van twee jaar. Het pand is gezellig ingericht en goed gevuld met speelgoed. Maar ook is er de ruimte en gelegenheid voor een praatje en een kopje koffie of thee aan de ‘keukentafel’. De vrijwilligers wijzen daarbij de ouders op de andere voorzieningen en mogelijkheden die er zijn.

De speelgoedbank is twee dagdelen per week geopend voor ouders en kinderen. Op dit moment staan er 75 kinderen ingeschreven en zijn de ervaringen heel goed te noemen. Er wordt hard gewerkt aan het vergroten van de bekendheid onder andere via social media. 

Ook doen we uiteraard graag mee met speciale acties, zoals nu actueel is of kan worden; een actie voor het verstrekken van speelgoed, boekjes, puzzles, tekenmateriaal voor kinderen van vluchtelingen die hier tijdelijk worden opgevangen.

 Betrokkenheid doelgroep 

Voor de uitvoering van de werkzaamheden werken we vooral ook samen met de ouders uit de doelgroep (w.o. statushouders) die vrijwilligerswerk uitvoeren, met taken als het sorteren en schoonmaken van het speelgoed, de winkelbezetting en alle andere voorkomende werkzaamheden in de speelgoedwinkel. 

De rol van vrijwilligers gaat verder van chauffeurs voor het ophalen van speelgoed, tot administratieve inzet. 

Beoogde resultaten 

Het voorzien in de behoefte die eerder is geschetst en het voorkomen van uitsluiting. We willen samen met de andere organisaties in ons netwerk zoveel mogelijk kinderen en ouders bereiken en de drempel van onze voorziening zo laag mogelijk maken. 

Wij willen er voor zorgen dat kinderen die in armoede leven kunnen spelen met hun eigen speelgoed, lezen en leren uit hun eigen boeken en zich op die manier kunnen ontwikkelen tot meedoende en meetellende mensen. Ook hier geldt: ‘Nu meetellen is straks meedoen’.

Voor meer informatie zie: www.samhethogeland.nl

Locatie:
Mennonietenkerkstraat 13, Uithuizen (bij de molen)

Openingstijden:
Woensdag 09.00 – 12.00 uur
Donderdag 13.00 – 16.00 uur

Stichting Jarige Job

Stichting Jarige Job wil de kloof tussen arme en rijke kinderen zo veel mogelijk dichten en maakt verjaardagen mogelijk voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Kinderen die hun verjaardag eigenlijk niet kunnen vieren omdat daar geen geld voor is. Sociaal maatschappelijk gezien is het voor deze groep het meest belangrijk om hun verjaardag te vieren. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-, met alles erop en eraan. Zoals slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes. Ruim voor de verjaardag van het kind krijgen de ouders de Jarige Job verjaardagsbox. Zij zorgen ervoor dat het huis versierd is, dat de taart gemaakt is, cadeautjes zijn ingepakt en de traktatie voor op school klaar staat. De kinderen hebben geen idee van het bestaan van Jarige Job. Hierdoor wordt een verjaardag weer een echt gezinsfeest!

Jarige Job werkt samen met de Voedselbank. Van de gezinnen die daar geregistreerd staan, is het duidelijk dat ze in financiële nood verkeren. Via de Voedselbank worden de anonieme boxen verspreid onder de ouders.

Stichting Kinderen van de Voedselbank

Stichting Kinderen van de Voedselbank is opgezet door een aantal vrijwilligers. Zij zet zich in om de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland tegen te gaan, voor kinderen waarvan de ouders gebruik moeten maken van de voedselbank.

Een leuke verjaardag vieren en dat alle vriendjes en vriendinnetjes kunnen komen zit er gewoon simpelweg financieel niet in voor deze kinderen. Een dagje uit naar een pretpark of dierentuin is helemaal geen optie. We komen daar allemaal wel eens, en weten maar al te goed wat zo’n dagje uit kost. Het zijn uiteraard ook allemaal geen eerste levensbehoeftes, maar elk kind wil wel eens een leuk feestje kunnen geven voor de verjaardag, of pronken op school met de nieuwe kleding die ze aan hebben.  

Stichting kinderen van de voedselbank verstrekt als enige stichting in Nederland kledingpakketten voorzien van nieuwe kleding, nieuwe schoenen, en een aantal leuke nieuwe cadeautjes.

Bent u een gezin dat is aangesloten bij een voedselbank, gebruik dan het aanvraagformulier om een aanvraag in te dienen voor een pakket voor uw kind. Het aanvraagformulier is te vinden op www.kinderenvandevoedselbank.nl

Stichting Leergeld Het Hoogeland

Leergeld wil dat alle kinderen kunnen meedoen. Met een excursie, met sport, met school. Leergeld helpt met een ouderbijdrage of contributie als daar even geen geld voor is. Leergeld zegt: nu meedoen is straks meetellen.

Leergeld komt bij u thuis. Thuis bekijkt een medewerker van Leergeld uw situatie en geeft aan wat andere instanties voor u kunnen betekenen en wat Leergeld voor u kan betekenen.

Contactgegevens Leergeld Hoogeland:
Detty Wiltjer, Coördinator Stichting Leergeld Het Hoogeland
Telefoonnummer: 06 436 742 87
website: leergeldhoogeland.nl
Email: coordinator@leergeldhoogeland.nl

Stichting Mens & Maatschappij

Het doorbreken van generatie armoede en sociale uitsluiting

1 op de 5 kinderen in Nederland leeft in armoede. Veel van hen hebben te maken met generatiearmoede. De armoede is niet tijdelijk, maar is aanwezig bij op elkaar volgende generaties. Dat gaat niet alleen over geld. Het gaat over veel meer. Het gaat over niet mee kunnen doen, je minderwaardig voelen. Het doet wat met je zelfvertrouwen, doet wat met je als ouder, als kind, als mens.

 

Het project Sterk uit Armoede is een effectieve en praktische aanpak om generatiearmoede te doorbreken. Sterk uit Armoede werkt niet voor, maar met mensen die het betreft. Zij weten als opgeleide ervaringsdeskundigen anderen in dezelfde situatie te bereiken. Zo creëren ze voor zichzelf en anderen een nieuw perspectief en verbeteren ze de eigen situatie en die van hun kinderen. Opgeleide ‘ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting’ werken samen met professionals van maatschappelijke organisaties en andere werkgevers.

De aanpak introduceert een nieuwe visie op armoede. Zowel de volwassenen als hun kinderen die hiermee bereikt worden, hebben meer kansen uit de armoede te komen.

Contactpersonen:

Mabel van den Bergh| mmvandenbergh@stichtingmensenmaatschappij.nl | 06 155 888 16

Famke ten Brinke | fltenbrinke@stichtingmensenmaatschappij.nl | 06 165 815 28

Stichting Present Noord-Groningen

Met het aanbod van onze vrijwilligers willen wij door middel van het bieden van concrete en praktische hulp iets betekenen in de woon- en leefsituatie van mensen. Dat geldt voor mensen op privé-adressen waar wij tuinen opknappen, huizen opruimen of verven of schoonmaken of…. Voor mensen in een woonvorm of verzorgingstehuis doen wij meer sociale projecten: wandelen, koekjes bakken of verzorgen van een high tea. Op alle adressen geldt dat wij pas met onze vrijwilligers in actie komen als hulpverleners bij ons een aanvraag indienen via onze website. Met de hulpverleners maken wij ook altijd de afweging of de projecten die zij aanmelden voldoen aan onze drie voorwaarden:

 1. Geen geld (om iemand in te huren).
  Onze vrijwilligers zetten wij in de op de adressen waar het écht nodig is en wij willen niet fungeren als gratis klusbedrijf. Als iemand voldoende middelen heeft, kan hij of zij ook iemand inhuren.
 2. Geen netwerk (niemand anders om in te kunnen inschakelen).
  Tegenover onze vrijwilligers kunnen wij het niet maken dat er anderen gevraagd hadden kunnen worden in het netwerk. Inzet van onze vrijwilligers moet het verschil maken.
 3. Geen gezondheid (om het zelf aan te kunnen pakken).
  Als mensen door het ontbreken van lichamelijke of geestelijke gezondheid hun praktische zaken niet op orde krijgen, is een aanvraag bij Present aan de orde. Wij vatten voor onze vrijwilligers ook altijd de situatie kort samen waardoor ze weten waarom hulp op het adres nodig is.

Contactpersoon: Kees Douma, coördinator

Telefoonnummer: 06-37270199

Mail: keesdouma@presentnoordgroningen.nl

Website: www.presentnoordgroningen.nl

Stichting Steun je medemens

SJM zet zich in voor mensen die geen gebruik kunnen maken van de voedselbank of andere “potjes”, omdat zij een inkomen hebben boven de 120% van het sociaal minimum. Sommige mensen hebben echter wel schulden, waardoor het besteedbaar inkomen onder deze grens ligt. Deze mensen hebben het financieel daardoor nog zwaarder. Sjm wil daarom in december kinderen voorzien van nieuwe kadootjes gebracht door 2 vrijwillige pieten en rond 25 december mensen voorzien van een goed gevuld kerstpakket, zodat ook deze mensen fijne feestdagen hebben en even hun zorgen kunnen vergeten. Op langere termijn wil Sjm ook gaan voorzien in verjaardagspakketten voor kinderen zodat zij een feestje kunnen geven.

Contactgegevens SJM: bestuurslid: Anita Stuts

E-mail: steunjm@outlook.com

Stichting Vrienden voor elkaar Winsum

De SVVEW biedt ondersteuning aan kinderen die opgroeien in gezinnen die niet goed rond kunnen komen en aan volwassenen met geldproblemen. De  Stichting biedt noodhulp (via haar Noodfonds), verwijst naar en ondersteunt de voedselbank en kledingbank Máxima, kan helpen bij het invullen van de belastingaangifte. Verder verzorgt de Stichting allerlei acties, o.a. een Dagje Uit, een Sinterklaasactie (voor kinderen t/m 12 jaar) en een Kerstactie.

De SVVEW verstrekt subsidies aan verenigingen of organisaties die activiteiten ontwikkelen t.b.v. de gezondheid en het welzijn (in brede zin) voor de inwoners van de gemeente Winsum.

Contactpersonen:
secretaris Henk Wolters (06 236 724 64)
voorzitter Harry Meinders (0595-442 354).
Zie ook: www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl.

SUN Groningen

Nederland kent veel regelingen en voorzieningen om iedereen volwaardig deel te laten nemen aan de samenleving. In de meeste gevallen werkt het stelsel goed. Maar soms ontstaan er schrijnende situaties waarin de wettelijke voorzieningen tekortschieten. Dan kan SUN Groningen uitkomst bieden: snel en met een eenvoudige procedure.

SUN staat voor Stichting Urgente Noden. SUN Groningen verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. De stichting is in 2012 van start gegaan voor de inwoners van de gemeente Groningen en is nu actief in 19 gemeenten, waaronder 3 gemeenten in de provincie Drenthe.

Alleen als andere mogelijkheden ontbreken

Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen alleen ingediend worden door medewerkers van instellingen waarmee SUN afspraken heeft gemaakt. Een voorwaarde voor toekenning is verder dat er geen gebruik gemaakt kan worden van wettelijke regelingen of andere voorzieningen. SUN geeft – uiteraard afhankelijk van de omstandigheden – bijvoorbeeld geld voor duurzame gebruiksgoederen, woninginrichting, levensonderhoud, en kleding. Giften voor schuldsanering en reiskosten naar het buitenland worden in principe niet verstrekt. Het gaat altijd om incidentele bijdragen die passen in een hulpverleningstraject dat erop gericht is blijvende vooruitgang te boeken.

Landelijk netwerk

SUN Groningen is aangesloten bij SUN Nederland en neemt deel aan het landelijk beraad van de Stichting urgente bijzondere noden. Het bestuur van SUN Groningen wordt voorgezeten door Elly Pastoor.

SUN Groningen
Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen
050-36 75 006 (di, wo en do)
sun@groningen.nl
www.sungroningen.nl

Alles naar de mensen in Nood

SUN krijgt het geld dat ze uitkeert van fondsen, giften en legaten. De kosten van het – kleine – SUN-bureau worden gedragen door de aangesloten gemeenten. Het fondsengeld wordt zodoende volledig besteed aan noodhulp.

Snel

Aanvragen worden schriftelijk gedaan, op een aanvraagformulier. SUN streeft ernaar om beslissingen binnen één week te nemen, en sneller als de nood erg hoog is. Tegen de beslissingen is geen beroep mogelijk.

Voorlichting, bemiddeling en signalering

In het verlengde van de  noodhulpverstrekking geeft SUN ook voorlichting, kan ze bemiddelen als er een beroep gedaan moet worden op een voorliggende voorziening en heeft ze een signaleringsfunctie op basis van haar ervaringen.

De Vakantiebank

Stichting De Vakantiebank heeft als doel mensen met een inkomen rond bijstandsnorm, een week onbezorgde vakantie aan te bieden op een mooie en recreatieve locatie in Nederland. Om even los te zijn van de thuissituatie en nieuwe energie op te doen. De Vakantiebank hanteert strenge regels en selectiecriteria. Op die manier weten we zeker dat de vakanties die aangeboden worden bij de juiste mensen terecht komt. Om in aanmerking te komen voor een vakantie dient u (met of zonder kinderen) op of onder bijstandsniveau rond te komen en meer dan 5 jaar niet op vakantie te zijn geweest. Uw motivatie om in aanmerking te komen voor een vakantie, is voor de Stichting een belangrijk criteria

U kunt zich via de website www.devakantiebank.nl  aanmelden voor een vakantie. U kunt ook aangemeld worden via de voedselbank of kledingbank. Voor meer informatie kunt u terecht op de website.

Voedselbank voor dieren

 

 

 

Zonder huisdieren kan het leven saai en doelloos worden. Helemaal als je, om welke reden ook, thuis komt te zitten. Geen werk, geen geld en geen eten voor mens en dier. Voor mensen is er veel geregeld, maar voor de dieren blijft de hulp erg achter. Daarom zorgt de Gouden Poot voor het dierenvoedsel. Zij krijgen dit door middel van winkelacties en sponsoren. Zij leveren het voedsel zelf aan de eigenaren, zodat ze ook kunnen informeren hoe het gaat met hen. Tevens kunnen zij zorgen voor vervoer naar en van de dierenarts, het laten chippen en steriliseren van de dieren tegen een aantrekkelijk tarief. Zij leveren het voer in Drenthe, Groningen en Friesland.

 

Via www.degoudenpoot.nl/voedselbank kunt u een aanvraagformulier invullen om in aanmerking te komen voor dierenvoeding. U kunt ook bellen naar 06 –  832 163 67 of mailen aan hilda@degoudenpoot.nl.nl 

Voedselbank het Hogeland

Voedselbank Het Hogeland verstrekt levensmiddelen aan de armste inwoners uit de gemeente Het Hogeland. Hiermee ondersteunen wij niet alleen de allerarmsten, maar zorgen wij ook voor minder voedselverspilling en minder belasting voor het milieu.

De levensmiddelen die wij verstrekken zijn een aanvulling op datgene wat men als cliënt zelf kan doen om de eigen situatie te verbeteren. Voorwaarde voor het verkrijgen van onze voedselhulp is dat een cliënt meewerkt aan het vinden van een oplossing voor de eigen financiële problemen. Ondersteuning van de voedselbank is daarom ook altijd tijdelijk.

Op www.voedselbankhethogeland.nl kunt u lezen hoe u de voedselhulp kunt aanvragen en aan welke voorwaarden voldaan moet worden om hiervoor in aanmerking te komen.

Voor nadere informatie en vragen kunt u ook contact opnemen met onze cliëntadministratie.
Mailadres: intake@voedselbankhethogeland.nl
Telefoon: 06 169 136 97