Inloopcentrum voor mantelzorgers en cliënten

 

Met de de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is onder meer de langdurige zorg overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Goedkoper en efficiënter is daarbij het motto. Op papier lijkt het goed voor elkaar, maar we merken in de praktijk dat er minder betaalde zorg is dan voorheen. Hulpbehoevenden moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen en dat betekent dat (vrijwillige) mantelzorgers zwaarder worden belast. In sommige gevallen zelfs overbelast. Je zou als mantelzorger dan graag eens ergens je ei kwijt willen en horen op welke manieren je overbelasting kunt voorkomen. Een aanwezige deskundige zou jou kunnen helpen met het zoeken naar andere manieren van tijdsbesteding voor degene die je verzorgt, je in contact brengen met andere mantelzorgers en eventueel tijdelijke vervanging regelen. Ook zou je daar terecht moeten kunnen met allerlei vragen. Emotionele en praktische ondersteuning dus. In Veghel bestaat al iets dergelijks, het Pieter Breugelhuis.

Met andere partners bekijken we nu of het haalbaar is om zo’n laagdrempelig ontmoetingscentrum in het leven te roepen. Er wordt aan gewerkt, dus als dit idee je aanspreekt: houd deze pagina in de gaten voor verdere ontwikkelingen.